YUCANŠPED

PIB 103126893

Jasički put BB (carinski terminal)
37000 Kruševac 
Telefon: +381 (0)37 441 412 , +381 (0)69 103 12 68
Telefon/Fax: +381 (0)37 422 150 
Email: yucansped@mts.rs 
GPS: 43.593472, 21.326339 

Kruševačka 22 (carinski terminal)
37242 Trstenik 
Telefon: +381 (0)37 713 348 , +381 (0)63 84 11 441
Fax: +381 (0)37 711 896
Email: yucansped.trstenik@mts.rs 
Website: Edukat

Ovo je Naslov. Kliknite na tekst da ga promenite.

Ovo je Paragraf, podnaslov ili kratki opis. Prikazuje se kao kratka informacija na stranicama gde postoje više različitih sadržaja. Kako biste dodali novi ili promenili ovaj tekst samo kliknite na tekst ili u meniju "Opcije" izaberite “Promeni tekst sa editorom”.
Ovo je mesto za Sadržaj, odnosno celokupni tekst koji želite da prikažete. Za razliku od Naslova i Paragrafa, Sadržaj se pojavljuje jedino na stranici koju ste kreirali za njegovo prikazivanje. Kako biste dodali novi ili promenili ovaj tekst samo kliknite na tekst ili u meniju "Opcije" izaberite “Promeni tekst sa editorom”.
Powered by WebExpress