2. Rezervacija EUR1 i COC dokumenta

Propisi koji u Srbiji važe od proleća 2014. godine su iskomplikovali proceduru za registraciju polovnih automobila uvezenih iz inostranstva.
Mi smo jedina zemlja u kojoj se takvo vozilo ne može registrovati bez COC dokumenta, odnosno potvrde proizvođača o tehničkim karakteristikama vozila, koju bi, navodno, sva novija vozila trebalo da imaju. U stvarnosti, imaju ga uglavnom Nemci, Austrijanci, Švajcarci i Belgijanci. U Francuskoj i Holandiji neka vozila ga imaju, neka nemaju, a u Italiji skoro niko nema COC. Nabavka tog dokumenta obično traje duže od jednog dana i vadi se kod tamošnjeg predstavnika proizvođača. COC dokument Vam u inostranstvu može izdati bilo koji ovlašćeni prodavac za marku vozila koju ste kupili. Ukoliko predstavnik proizvođača odbije da Vam izda potvrdu, birajte neki drugi automobil za koji ćete moći da je dobijete. Alternativa je da uvezete vozilo bez COC dokumenta i da posle u Srbiji platite između 60 i 120 evra predstavniku proizvođača marke koju ste kupili, kako bi Vam izdao tipsku potvrdu bez koje ne možete obaviti ispitivanje vozila. Isto važi i za EUR1 obrazac. To je za naše državne organe jedini validan dokaz da je vozilo evropskog porekla i ako ga nemate, moraćete da platite carinu od 12.5%, a osnovicu će Vam odrediti na osnovu kataloške vrednosti vozila. Nažalost, od ove godine se koristi katalog Centra za motona vozila AMS Srbije, u kojem je vrednost vozila uglavnom veća od realne tržišne vrednosti. Zbog svega, najbolje je da već u prvom kontaktu sa prodavcem (mejlom ili telefonom) proverite da li ima ovu dokumentaciju i kako je možete nabaviti. Dakle, COC document se u Srbiji može zameniti znatno skupljom potvrdom proizvođača, a ako ne nabavite EUR1 dokument, moraćete da platite carinu. Samostalna kupovina i uvoz polovnih automobila iz inostranstva može biti najbolji način da za novac koji ste pripremili za kupovinu automobila, pazarite najbolje što možete. Da li će međutim zaista biti tako i koliko se direktna kupovina u inostranstvu isplati u poređenju sa kupovinom već uvezenog automobila sa nekog od placeva, zavisi od slučaja do slučaja. Neki nabavku vozila u inostranstvu smatraju suviše komplikovanom i složenom zarad uštede koja se na taj način može ostvariti, a drugi opet misle da se samo tako može izbeći mačka u džaku i zamka sa lažnom kilometražom. A u stvari, najviše je onih koji zapravo i ne znaju kako izgleda kupovina automobila van Srbije, ili su o tome samo nešto načuli.
Powered by WebExpress