Međunarodni i unutrašnji transport

DRUMSKI TRANSPORT ROBE

Drumski transport robe organizujemo na celoj teritoriji Evrope i šire, dok za dalje destinacije preporučujemo kombinovani transport robe, bilo da se radi o vodenom, železničkom ili avio transportu robe. Drumski transport robe ujedno spada u najčešće usluge transporta koje pružamo našim klijentima.


ŽELEZNIČKI TRANSPORT ROBE

Železnički transport robe je najjeftiniji i najekonomičniji vid transporta.


AVIO TRANSPORT ROBE

Transport robe avionom spada u najbrži vid transporta robe sa jednog na drugo mesto.
YUCANŠPED
PIB 103126893

Jasički put BB (carinski terminal) 

37000 Kruševac 
Telefon: +381 (0)37 441 412 , +381 (0)69 103 12 68 
Telefon/Fax: +381 (0)37 422 150 
Email: yucansped@mts.rs 
GPS: 43.593472, 21.326339 

Kruševačka 22 (carinski terminal) 

37242 Trstenik 
Telefon: +381 (0)37 713 348 , +381 (0)63 84 11 441 
Fax: +381 (0)37 711 896 
Email: yucansped.trstenik@mts.rs 
Powered by WebExpress