Carinsko zastupanje

Dugogodišnje iskustvo. Stručni timovi.  Veliki dnevni obim carinskih operacija.

Brzo i efikasno carinjenje robe je preduslov uspešnosti svakog lanca snabdevanja. Nepotpuna ili pogrešna carinska dokumentacija može dovesti do zastoja u transportu i isporuci vaše robe. U oblasti carinskog zastupanja, Yucanšped vam može ponuditi rešenja koja će doneti dodatnu vrednost vašem poslovanju. 

Naše usluge 

YUCANŠPED iza sebe ima dugu tradiciju u pružanju usluga carinskog zastupanja. Naši ovlaščeni carinski agenti i napredni sistemi rada, pomoći će vam da se uspešno krećete kroz komplikovane carinske procedure, da izbegnete dodatne troškove i bilo kakva kašnjenja u realizaciji svojih poslovnih procesa.

- Carinjenje robe (izrada uvoznih / izvoznih dokumenata, privremeni uvoz / izvoz, aktivno oplemenjivanje i dorada pod carinskim nadzorom, reeksport robe) 
- Prijavljivanje i smeštaj robe pod carinski nadzor 
- Carinsko skladištenje i sukcesivno carinjenje robe 
- Stručni saveti i uputstva u vezi carinske regulative i svrstavanja robe po Carinskoj tarifi 
- Korišćenje pojednostavljenih carinskih procedura i informacionih tehnologija u carinskim postupcima 
- Zastupanje u postupku naknadne kontrole i reklamacije carinskih dokumenata 
- Izrada zahteva i stručna pomoć u carinskom, upravnom i prekršajnom postupku 
- Izrada tranzitnih dokumenata na graničnim prelazila, posredovanje kod izrade zahteva za sve vrste pregleda (sanitarni, tržišni, veterinarski, fitopatološki) 
- Usluga korišćenja bankarske garancije za obezbeđenje naplate carinskog duga.


YUCANŠPED
PIB 103126893

Jasički put BB (carinski terminal) 
37000 Kruševac 
Telefon: +381 (0)37 441 412 , +381 (0)69 103 12 68 
Telefon/Fax: +381 (0)37 422 150 
Email: yucansped@mts.rs 
GPS: 43.593472, 21.326339 

Kruševačka 22 (carinski terminal) 
37242 Trstenik 
Telefon: +381 (0)37 713 348 , +381 (0)63 84 11 441 
Fax: +381 (0)37 711 896 
Email: yucansped.trstenik@mts.rs 


Website: Edukat

Powered by WebExpress