5. Plaćanje

Plaćanje je najbolje izvršiti preko računa. Kakvu god fakturu ili kupoprodajni ugovor da donesete na našu granicu, carina Vam je najverovatnije neće priznati, ukoliko ste vozilo platili gotovinom.
Jedinim validnim dokazom smatra se izvod iz banke, pa je najbolje i najjednostavnije da imate otvoren račun u banci sa kojeg u nekoj inostranoj banci možete prebaciti dogovorenu sumu na račun prodavca. Bez validnog dokaza o uplati, osnova za carinu i porez biće obračunata prema pomenutom katalogu AMS Srbije, u kojem su vozila skuplja nego u realnosti, pa će Vas dažbine koštati više.Osim toga, iz zemlje sa sobom ne možete izneti više od 10.000 evra u gotovini, što može biti problem ako putujete sami, a hteli ste da kupite neki skuplji automobil. Takođe, kad nemate toliko gotovine sa sobom, mnogo je manja šansa da budete opljačkani, što se našim državljanima često dešava.Izbegavajte kupovinu od fizičkog lica, jer onda morate sami da vadite EUR1 i COC obrazac kod ovlašćenog servisera ili prodavca ako niste unapred dogovorili sa prodavcem da Vam pribavi te dokumente.Ukoliko ipak kupujete vozilo od fizičkog lica, potrebno je da kupoprodajni ugovor overite kod njihovog ovlašćenog notara kako biste pred našom policijom imali validan dokaz o vlasništvu. Ako kupujete na placu, prodavac će Vam izdati fakturu i udariti pečat tako da nikakva dodatna overa nije potrebna.Postoji opcija i da platite kreditnom karticom i dobijete slip koji će Vam uz fakturu biti autentičan dokaz da ste vozilo kupili po navedenoj ceni. U tom slučaju, najbolje je da imate karticu koja je vezana isključivo za devizni račun, a ne i za tekući, kako Vam banka ne bi vršila konverziju u evre po nekom svom kursu. Jednostavno, na računu imate evre i sa njega se skida toliko koliko platite u evrima. Naravno, uplatite na račun onoliko koliko planirate da potrošite pre odlaska na put.
Powered by WebExpress