7. Prijava vozila na granici i špedicija

Za vozilo koje ste kupili u inostranstvu morate izvaditi izvoznu carinsku deklaraciju. To možete učiniti u mestu u kojem ste kupili vozilo na njihovoj carini ili na izlasku iz bilo koje druge zemlje članice EU. Taj dokument možete izvaditi i na licu mesta kod prodavca, jer većina velikih placeva ima i takvu uslugu, a morate ga overiti u poslednjoj zemlji na teritoriji EU iz koje izlazite na putu ka Srbiji (najčešće su to Hrvatska i Mađarska) i ta overa je dokaz da je vozilo izašlo iz EU.
Kada stignete u Srbiju, najpre se obraćate špediteru na granici. Na svakom prelazu, pored punkta AMSS, nalazi se po nekoliko firmi koje pružaju usluge špedicije, prodaju vinjete za strane zemlje i slično. Nekom od njihovih predstavnika predajete overenu izvoznu deklaraciju, fakturu ili kupoprodajni ugovor overen kod notara i saobraćajnu dozvolu. On priprema dokumentaciju za carinjenje, popunjava jedinstvenu carinsku ispravu (JCI), izdaje Vam graničnu prijavu ili propratnicu, kako je mnogi zovu, i upućuje Vas na carinsku ispostavu najbližu Vašem mestu boravka ili na neko drugo mesto na kojem želite da obavite konačno carinjenje. Usluga granične špedicije košta između 30 i 50€. Carinik će proveriti kilometražu i uporediti brojeve šasije sa podacima iz saobraćajne dozvole, čime je ovaj deo procedure završen. 

Dokumenta za ulaz u Srbiju: 

IZVOZNA CARINSKA DEKLARACIJA
FAKTURA ILI OVEREN KUPOPRODAJNI UGOVOR 
SAOBRAĆAJNA DOZVOLA 
SERVISNA KNJIŽICA (EVENTUALNO) 
Na izabrano carinsko skladište morate stići u roku od 72 sata od dobijanja granične prijave na ulasku, jer u suprotnom pravite carinski prekršaj za koji je predviđena visoka kazna kao i moguće oduzimanje vozila. Na carini obavezno priložite i originalnu servisnu knjižicu, ukoliko je imate, jer se i to može uzeti kao dokaz o stanju vozila i pređenoj kilometraži, što će kasnije uticati na visinu osnovice za carinu i porez.
Powered by WebExpress