10. Tehnički pregled i registracija

Pre ili nakon carinjenja vozila morate obaviti obavezan pregled u nekoj od ovlašćenih laboratorija. On nije komplikovan a podrazumeva proveru homologacije i verodostojnosti tehničkih podataka.
Zato je važno da imate COC obrazac a, a ako ga niste nabavili, postoje dva rešenja. Prvo i najjeftinije jeste da od centra za motorna vozila AMS Srbije dobijete potvrdu o tehničkim karakteristikama, koja košta 3.000 dinara. Međutim, ukoliko u njihovoj bazi nema podataka za to vozilo, moraćete da se obratite predstavniku proizvođača i od njega tražite potvrdu. U zavisnosti od marke, ta potvrda košta između 7.000-13.000 dinara. Od ostalih dokumenata za tehnički pregled potrebno je da imate zahtev za izdavanje potvrde, overenu fotokopiju saobraćajne dozvole i dokaze o uplati naknade i republičke administrativne takse, a sve to, zajedno sa pregledom i uslugom izdavanja uverenja, košta oko 12.000 dinara i to ako imate COC dokument.
Računajte na to da nakon obavljenog pregleda nećete odmah dobiti uverenje o ispitivanju bez kojeg ne možete registrovati vozilo. Čeka se između 10-30 dana, mada je u poslednje vreme taj period malo kraći, jer je procedura ubrzana. Kada konačno dobijete uverenje, možete odvesti vozilo na tehnički pregled i registrovati ga. 

Dokumenta za registraciju: 

JCI i CARINSKI RAČUN 
FAKTURA ILI OVEREN KUPOPRODAJNI UGOVOR 
SAOBRAĆAJNA DOZVOLA 
UVERENJE O ISPITIVANJU AMSS ILI DRUGE OVLAŠĆENE USTANOVE
Powered by WebExpress