8. Voziti ili platiti šlepovanje?

Kada ste završili sve formalnosti na carini i ušli u našu zemlju, dolazite u veliku dilemu, da li da put nastavite na točkovima ili da platite šlep službu, jer iz nekog razloga probne tablice ne možete dobiti bez uverenja o ispitivanju koje tek nakon pregleda u ovlašćenoj laboratoriji izdaje Agencija za bezbednost saobraćaja.
Zajedno sa privremenim tablicama koje ste izvadili u zemlji u kojoj ste kupili vozilo, dobili ste i polisu osiguranja. Spisak zemalja u kojima to osiguranje važi, naznačen je na polisi, a na njemu se nalazi i Srbija, kao članica podsistema registarske oznake. Prema tome, to osiguranje definitivno važi i kod nas, ali je veliko pitanje da li naš državljanin koji je vozilo kupio u inostranstvu, ima pravo da ga vozi i u Srbiji. Bilo logično da ima, jer poseduje dokaz da ga je upravo kupio i izvadio probne tablice na svoje ime. Iako je očigledno da te tablice važe samo 5 dana i da je njihova jedina svrha da se vozilo transportuje do mesta gde će biti pregledano i ocarinjeno, u praksi možete imati problem. 
Član 273 Zakona o bezbednosti saobraćaja kaže da vozilom registrovanim u inostranstvu na našim putevima ne mogu upravljati lica koja imaju stalno prebivalište u Srbiji. Izuzetak su oni koji imaju odobreno privremeno boravište u inostranstvu do 6 meseci, kao i članovi njihove uže porodice i lica koja upravljaju rent-a-car vozilima. Pošto ništa ne piše za vozilo koje je upravo kupljeno i privremeno registrovano, policajci na terenu to najčešće tumače kao kršenje ovog propisa. Da li ćete rizikovati ili dodatno platiti šlepovanje, na Vama je da odlučite. Kazna za vožnju automobila registrovanog u inostranstvu je od 15.000 do 30.000 dinara.
Powered by WebExpress